05 déc. 2019 Évènement

De Kleeschen huet sech op der Gemeng ugemellt!

Léif Kanner aus der Bäertrëffer Gemeng,
De Kleeschen huet sech op der Gemeng ugemellt fir och dëst Joer rëm op Bäertref ze kommen an huet och alle Kanner bis zum Alter vum 4. Cycle vun der Grondschoul eppes Klenges matbruecht.
D’Schoulkanner vum Cycle 1 (Précoce) bis Cycle 4 empfänken de Kleeschen Donneschdes, de 5. Dezember 2019 an hire Klassen an der Schoul.
D 'Kanner déi nach net schoulflichteg sinn, sinn mat hiren Elteren dësen Dag um 14:00 Auer häerzlech an de Centre Culturel “A Schmadd’s” ageluede fir de Kleeschen ze begréissen.

 

Bäertref den 22 November 2019
De Schäffen- a Gemengerot

Informations supplémentaires

Date : 05 déc. 2019

Localité :

Centre Culturel "A Schmadd's"

Retour à l'agenda