//// CHANTIER CR137 //// BAUSTELL CR137 //// 16.10.2021

Thumb Déviation

SHARE

Den CR137 tëscht Berdorf a Consdorf ass e Samschden 16.10.2021 komplett gespaart wéinst Stroossenbauarbechten, dëst viraussiichtlech tëscht 7:00 an 18:00 Auer. Eng Deviatioun gëtt vun Ponts & Chaussées gezeechnet.

Ugespéngelt den Info d'Exploitation vir den 16.10.2021 betreffend den Buslinnen 111 an 502 an d’Navette 111.

-----

Le CR137 entre Berdorf et Consdorf sera barré samedi 16.10.2021 entre 7:00 et 18:00 heures pour cause de travaux routiers. Une déviation sera mise en place par l’Administration des Ponts & Chaussées.

En annexe l'information d'exploitation pour le 16.10.2021 concernant les lignes de bus 111 et 502 et la navette 111.

 

Merci fir ärt Verständnis.

Merci pour votre compréhension.

Downloads