Économie locale

lokal produiten thumb

Berdorfer Eck

53 Rue d'Echternach

L-6550 Berdorf (Bäerdref)

+352 26 78 44 34

berdorfer-eck.lu

                 

Brimer Hôtel Restaurant

1 Route de Beaufort

L-6360 Grundhof (Grondhaff)

+352 26 87 87 1

www.hotel-brimer.lu

 

Camping Belle-Vue 2000

29 Rue de Consdorf

L-6551 Berdorf (Bäerdref)

+352 79 06 35

www.campingbelle-vue2000.com

 

 

Hôtel-Restaurant Kinnen

2 Route d'Echternach

L-6550 Berdorf (Bäerdref)

+352 79 01 83

www.hotelkinnen.lu

Camping Martbusch

3 Beim Maartbesch

L-6552 Berdorf (Bäerdref)

+352 79 05 45

camping-martbusch.lu

 

 

Familie Hansen-Jungers

25 Route de Diekirch

L-6590 Weilerbach (Weilerbaach)

+352 72 60 64

Ferme Hammhof

Schmalen-Brouwer René

L-6552 Berdorf

+352 79 03 78

www.berdorfer.lu

 

Restaurant Ying (Restaurant chinois)

28 Rue d'Echternach

L-6550 Berdorf (Bäerdref)

+352 26 78 44 18

www.restaurantying.lu

Hôtel-Café-Restaurant Defive

25 Rue d'Echternach

L-6550 Berdorf (Bäerdref)

+352 79 01 98

 

Hôtel-Restaurant Pérékop

89 Route d'Echternach

L-6550 Berdorf (Bäerdref)

+352 79 93 29

www.hotel-perekop.com

 

 

 

   

Trail-Inn Natur & Sporthotel

1 Route d'Echternach

L-6550 Berdorf (Bäerdref)

+352 26 78 42 45

www.trail-inn.lu

 

La Véranda

19-20 Route de Diekirch

L-6555 Bollendorf-Pont

+352 72 98 43

 

Bistro Martbusch

5, beim Martbusch

L-6552 Berdorf (Bäerdref)

+352 621 619 485

https://www.facebook.com/BistroMartbusch

 

 

Pension de Boerderij

Rue de Grundhof 44
L – 6550 Berdorf

+352 26 78 46 10

pensiondeboerderij.com

Restaurant Pizzeria Lenert

55 Rue d'Echternach

L-6550 Berdorf (Bäerdref)

+352 79 08 11

 

 

Atelier de soufflage de verre Seil Pascale

42 Rue d'Echternach

L-6550 Berdorf

+352 79 95 95

www.pascaleseil.com

 

Berdorfer Eck

53, rue d’Echternach,
L-6550 Berdorf

+352 26 78 44 34

berdorfer-eck.lu

 

By Siebenaler

30, Hammhafferstrooss

L-6552 Berdorf

+352 691 68 55 59

www.bysiebenaler.com

 

CIGR Mëllerdall a.s.b.l

Adresse : 8, an der Laach

L-6550 BERDORF

+352 28 80 80

mellerdall.cig.lu

 

Create and Connect Asbl

39 Rue de Grundhof

L-6550 Berdorf

+352 621 493 336

www.createandconnect.org

 

Daniela Zimmermann Hairdressing S.à r.l.

53, rue d'Echternach

L-6550 Berdorf

+352 26 78 47 99

www.danielazimmermann.lu

 

Den Klengen Gärtner

30 An der Heeschbech

L-6551 Berdorf

+352 26 78 46 71

 

Fromagerie Schmalen-Brouwer

2 Rue de Consdorf

L-6551 Berdorf

+352 79 03 78

www.berdorfer.lu

 

Mersch Annick

42 Route d'Echternach

L-6550 Berdorf

+352 79 96 16

www.annickmersch.com

 

Milly's Stop Shop & relax s.à.r.l.

Q8 Station-Service

19-20 Route de Diekirch

L-6555 Bollendorf-Pont

+352 72 98 43

 

Planet Jardin

61, rue de Grundhof
L-6550 Berdorf
+352 691 209 561 ou +352 691 45 86 80

www.planet-jardin.com

 

Peinture de l’Est S.à r.l.

18, Rue d’Echternach

L-6550 Berdorf
+352 79 04 47 ou +352 661 304 877

www.peintureest.lu

 

Jeniska Photography

53, rue d´Echternach

L-6550 Berdorf

+352 621 232 337

www.jeniska.com