//// CHANTIER CR137 //// BAUSTELL CR137 //// 27.11.2021

Thumb Déviation

SHARE

(LU) Den CR137 tëscht Berdorf a Consdorf ass e Samschden 27.11.2021 komplett gespaart wéinst Stroossenbauarbechten, dëst viraussiichtlech tëscht 7:00 an 18:00 Auer.

Eng Deviatioun gëtt vun Ponts & Chaussées gezeechnet.

Ugespéngelt den Info d'Exploitation vir den 27.11.2021 betreffend den Buslinnen 111 an 502 an d’Navette 111.

-----

(FR) Le CR137 entre Berdorf et Consdorf sera barré samedi 27.11.2021 entre 7:00 et 18:00 heures pour cause de travaux routiers.

Une déviation sera mise en place par l’Administration des Ponts & Chaussées.

En annexe l'information d'exploitation pour le 27.11.2021 concernant les lignes de bus 111 et 502 et la navette 111.

 

Merci fir ärt Verständnis.

Merci pour votre compréhension.

Downloads