Aweiung Bëschkierfecht "Laangebësch" an Iwwerdaach "Maartbësch" 24.07.2019