/// INFO /// INFO /// INFO ///

Thumb-line500-501-2

Wéi mir vun den CFL matgedeelt kritt hunn, ass d'Strooss tëscht Wallendorf an Dillingen

ab de 07.03.2022 bis den 09.04.2022 gespaart.

Dovu betraff sinn d'Linne'en 500 a 501

 

Am Annexe den "Info Exploitation"

Retour aux actualités